Disclaimer

Disclaimer

De eigenaar en maker van deze webshop, Livebetter, doet haar uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Tegelijkertijd maakt Livebetter door middel van deze disclaimer duidelijk geen enkele aansprakelijkheid omtrent juist- en volledigheid te aanvaarden. De verstrekte informatie is uitsluitend ter informatie en kan niet gezien worden als een vorm van ter zake kundig advies. Hierdoor is het niet mogelijk om er enige rechten aan te kunnen ontlenen. Alle risico voortvloeiend uit het gebruik van de aangeboden informatie is volledig voor rekening van de bezoeker of gebruiker van deze webshop.

Vrijwaring

Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade voortvloeiend uit enig gebruik van producten aangekocht via deze webshop wordt door Livebetter volledig uitgesloten. Onder (vervolg)schade worden ook begrepen alle andere gevolgen voortvloeiend uit het bekijken en gebruik maken van deze webshop en/of onze producten.

Persoonlijke zienswijze

Alle informatie in deze webshop is gebaseerd op de persoonlijke zienswijze van de eigenaren van Livebetter. Tegelijkertijd staan wij open voor de persoonlijke zienswijze(n) van ander(en) en respecteren deze volledig. Het is dus van het grootste belang om de door ons verstrekte informatie en adviezen niet als absolute waarheid te beschouwen, maar als een persoonlijke zienswijze.

Onjuistheden

Het is niet uit te sluiten dat door ons verstrekte informatie en/of adviezen onjuistheden bevat. Als oorzaak, maar niet beperkt tot, kunnen verkeerde informatiebronnen, of een interpretatie daarvan, worden aangemerkt.

Doorverwijzing naar andere websites en/of shops

Livebetter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie en/of advies van andere websites en/of webshops die via een zogeheten hyperlink geplaatst in onze webshop worden bezocht en/of geraadpleegd. Die informatie en/of adviezen zijn volledig voor rekening voor derden  

Incompleetheid

Informatie in onze webshop is niet altijd compleet. Het kan voorkomen dat de auteur(s) zich baseren op incomplete informatie of een eigen keuze maken uit de verkrijgbare informatie. 

Bekendmaking

Bekendmaking van informatie kan laat of niet plaatsvinden. Verder kan informatie niet langer aan de orde of van kracht zijn.

Beschikbaarheid

Door verschillende omstandigheden kan onze webshop voor zekere tijd, tijdelijk of blijvend, niet verbonden zijn met het internet.

Auteursrecht

Alle gebruikte teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties, geluidsopnames en video’s in onze webshop zijn het eigendom van Livebetter of worden door Livebetter in licentie van derden gebruikt. Eerdergenoemde zaken vallen onder het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, al dan niet van derden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om eerdergenoemde zaken te kopiëren, te veranderen of anderszins aan te passen, te vermenigvuldigen, te verspreiden en te reposten, tenzij voor privégebruik.

© Copyright 2007-2023 Livebetter. Alle rechten voorbehouden.